Parkeringsbolaget   P-platser i Borås   P-tillstånd   Parkeringsanmärkning   Kartor och broschyrer   Byggprojekt   Anslagstavlan   Länkar   Kontakta oss
 
     

Kundtjänst:

Öppettider vardagar:
08.00-12.00
13.00-15.30

Tel: 033-35 32 50


E-post:
p-bolaget@boras.se

Karta:
Här hittar du oss

Sök P-plats:

 

 

Hur klagar jag på en parkeringsanmärkning?

Varför är det ibland Parkeringsbolaget och andra gånger Polisen som hanterar klagomålen på utfärdade parkeringsanmärkningar? På p-anmärkningen står det alltid angivet vem man skall vända sig till om man har synpunkter eller invändningar.

När p-anmärkningen är utfärdad genom att den fästs på bilrutan är Parkeringsbolagets arbete slutfört och polisen tar över ärendet vad avser eventuella invändningar. Vill man klaga på en p-anmärkning på gatumark måste man alltså vända sig till Polismyndigheten i Borås.

Parkeringsbolaget hanterar själv klagomål på p-anmärkningar som utfärdats på sina egna tomtparkeringsplatser. Det går bra att skriva till oss eller besöka oss på kontoret personligen.Gatuparkering:


En felparkeringsanmärkning på gatumark överklagas hos Polismyndigheten i Göteborg. Adress och telefonnummer står på avgiftsfakturan som vid felparkeringstillfället satts på rutan.


Polismyndigheten
Rättsavdelningen / parkeringsutredningen
Box 429
401 26 Göteborg
Tel: 114 14

Besöksadress:
Sandgärdsgatan 15

Poliens webbplats:
www.polisen.se


Vid invändningar mot p-anmärkningen får du fylla i ett formulär för bestridande varefter polisen gör en utredning. Bestridande kan göras upp till 6 månader från det att avgiften är betald. Tänk på att felparkeringsavgiften alltid måste betalas även om du bestrider, för att vid bifallet bestridande fås tillbaka av Transportstyrelsen i efterhand.Tomtmarksparkering:


På Parkeringsbolagets egna tomtmarksparkeringar kallas parkeringsanmärkningen kontrollavgift.

En kontrollavgift överklagas direkt hos Parkeringsbolaget genom kontakt med vår kundtjänst. Denna är öppen vardagar 08.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30. Vid telefonkontakt (tel. 033-35 32 50) blir du uppmanad att skriva ett kort brev om händelsen som sedan utreds av oss.

Kontrollavgiften behöver Du inte betala förrän ärendet avgjorts. (Jämför parkeringsanmärkning på gatumark, se ovan)

Läs mer om parkeringsjuridiken här.