Parkeringsbolaget   P-platser i Borås   P-tillstånd   Parkeringsanmärkning   Kartor och broschyrer   Byggprojekt   Anslagstavlan   Länkar   Kontakta oss
 
     

Kundtjänst:

Öppettider vardagar:
08.00-12.00
13.00-15.30

Tel: 033-35 32 50


E-post:
p-bolaget@boras.se

Karta:
Här hittar du oss

Sök P-plats:

 

 

Personuppgiftshantering

(Gäller från och med 25 maj 2018.) Det är viktigt för Borås kommuns parkerings AB som bolag att alla som berörs känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Nedan beskrivs övergripande hur vi som kommunalägt bolag hanterar dina personuppgifter. Vi följer Borås Stads riktlinjer gällande hantering av personuppgifter. För mer information – https://www.boras.se/pub

Vi sparar dina personuppgifter i syfte att administrerar hyrda/arrenderade parkeringsplatser samt för att administrera kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar. Vid behandling av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen.

För mer information ring vår kundtjänst 033 - 35 32 50.

Onsdag 21 november

Onsdag 21 november är kundtjänsten öppen 11.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.30.


Nya öppettider

Kundtjänsten kommer att få nya öppettider, fr o m 2018-11-05 har vi öppet alla vardagar kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.30.


P-tillstånd bonus för miljöfordon

Fr o m 2018-07-01 kan man ansöka om ett p-tillstånd bonus för miljöfordon om man äger en personbil typgodkänd enligt Fordonsförordningen 2009:311 och som är berättigad till premie enligt Bonus Malus, detta tillstånd är giltigt på några av våra p-områden inom cityringen. Ansökningsblankett och information finns under fliken P-tillstånd.


Ändrade öppettider i Brodalsgaraget

Fr o m 2018-01-18 stänger Brodalsgaraget kl 23.00, garaget öppnar åter kl 04.00.

Parkerande kunder kommer ut efter 23.00.

Behöver du parkera efter kl 23.00 vänligen använd någon av våra övriga parkeringsområden.


Elladdplatser

Du som har elfordon har möjlighet att ladda ditt fordon på vissa av våra anläggningar. Vi har laddplatser på följande omrråden: Nybrons p-hus, Brodalsgaraget, Kungsbron, Valhall, Söderbro, Astern, Nornan, P A Halls terrass samt Gjutaren. På varje område finns det två laddplatser (förutom Gjutaren, 4 st) med normalladdkapacitet.

För att få ladda el så krävs det att du har betalt ordinarie p-avgift. (Elbilstillståndet gäller ej som betalning.)

På sidan "Här parkerar jag i Borås" kan du se vilka parkeringsplatser som har elladdplatser. Parkeringsplatser med elladdplatser har gröna markeringar.


Parkeringsbolagets styrelsemöten öppna för allmänheten

Bolagets styrelsemöten är öppna för allmänheten. Detta gäller inte vid behandlingen av enskilda sekretessbelagda ärenden.

Mötena hålls i konferensrummet på Parkeringsbolagets kontor, Stora Kyrkogatan 12 (vid Carolikyrkan).

Mötestider under 2018 är följande:

2018-12-05 kl 17.00