Parkeringsbolaget   P-platser i Borås   P-tillstånd   Parkeringsanmärkning   Kartor och broschyrer   Byggprojekt   Anslagstavlan   Länkar   Kontakta oss
 
     

Kundtjänst:

Öppettider vardagar:
08.00-12.30
14.00-15.30

Tel: 033-35 32 50


E-post:
p-bolaget@boras.se

Karta:
Här hittar du oss

Sök P-plats:

 

 

Borås kommuns Parkerings AB

Stora Kyrkogatan 12
503 31 Borås

Telefon: 033-35 32 50
E-Post: p-bolaget@boras.se

Org nr: 556062 - 1640


Verksamheten:

Borås kommuns Parkerings AB är helägt av Borås Stad och började verksamheten 1989. Verksamhetsidén är att erbjuda allmänheten, företag, fastighetsägare och andra nyttjare av parkering lättillgängliga parkeringsplatser.

Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

På tomtmark bygger och upplåter bolaget egna anläggningar för allmän parkering och för uthyrning av bilplatser. P-anläggningarna finns främst i Borås centrum.

På uppdrag av tekniska förvaltningen utför bolaget parkeringsövervakning på gatumark i hela kommunen. Parkeringsbolaget medverkar i kommunens planering vad gäller parkeringsfrågor.Styrelsens ordf.
Michael Svensson (S)
 
Styrelsens v. ordf.
Daniel Swedengren (KD)
 
VD
Birgitta Neugebauer
 

Ekonomiansvarig
Carina Claesson
 
Enhetschef Kundtjänst
Helena Gustafsson
 
Enhetschef
Peter Vesanen


Enhetschef/
P-övervakning

Susanne Vesanen
   


Övervakning:

Borås kommuns Parkerings AB har övervakninguppdrag på både gatumark och tomtmark.

Efter beslut av kommunfullmäktige och på uppdrag av tekniska förvaltningen sköter Parkeringsbolaget parkeringsövervakningen på all gatumark i kommunen. Det är tekniska förvaltningen som bestämmer övervakningens omfattning, hur den skall utföras och felparkeringsavgifternas storlek. Det är också tekniska förvaltningen som tar hand om intäkterna från parkeringsavgifterna och från parkeringsanmärkningarna på gatumark.

När det gäller tomtmarksparkeringarna bestämmer Parkeringsbolaget hur p-platserna skall upplåtas och p-avgifternas och kontrollavgifternas storlek.

Alla intäkter på tomtmark tillfaller P-bolaget.