Parkeringsbolaget   P-platser i Borås   P-tillstånd   Parkeringsanmärkning   Kartor och broschyrer   Byggprojekt   Anslagstavlan   Länkar   Kontakta oss
 
     

Kundtjänst:

Öppettider vardagar:
08.00-12.30
14.00-15.30

Tel: 033-35 32 50


E-post:
p-bolaget@boras.se

Karta:
Här hittar du oss

Sök P-plats:

 

 

P-skyltar


 

Ja - här får du parkera

Parkering är tillåten alla dagar. På vardagar (utom dagar före sön- och helgdagar) får du parkera högst 24 timmar i en följd. Villkor för parkeringen kan anges på tilläggstavlor. Här är några exempel.
Denna tilläggstavla anger att du får parkera högst 15 minuter i en följd.
Denna tilläggstavla används för att ange parkering under högst en timma mellan kl 8 och 18 på vardagar, samt mellan 8 och 15 på dagar före sön- och helgdag. För parkering under annan tid anges inga begränsningar. Om begränsningen gäller på söndagar anges klockslagen i rött.
Denna tilläggstavla används för att ange parkering under högst två timmar, mot avgift, mellan kl 8 och 18 på vardagar, samt mellan 8 och 15 på dagar före sön- och helgdag. För parkering under annan tid anges inga begränsningar.
Denna tilläggstavla anger att endast personer med särskilt parkeringstillstånd får parkera där. För övriga trafikanter är det både förbjudet att parkera och att stanna, annat än för på och avstigning.
 
 

Nej - här får du inte parkera

Här är det förbjudet att parkera. Du får dock stanna för att lasta och lossa gods eller för att låta passagerare stiga i eller ur bilen. Med tilläggstavlor begränsas eller kompletteras förbudet.
Denna tilläggstavla anger vilka tider förbudet gäller för olika dagar. Svarta siffror utan parantes gäller vardagar, svarta siffror inom parantes gäller vardag före sön- och helgdag, och röda siffror gäller söndagar.
Denna tilläggstavla anger att förbudet gäller på onsdagar mellan klockan 2 och 7.
Denna tilläggstavla anger att det är tillåtet att parkera under högst 30 minuter på vardagar (utom dag före sön- helgdag) mellan klockan 8 och 18.
 
 

Och här får du inte ens stanna

Här är det förbjudet att stanna fordon. Du får alltså inte ens stanna för att släppa av en passagerare. Med tilläggstavlor kan förbudet begränsas eller kompletteras.
Denna tilläggstavla anger parkeringsförbud under viss tid, men då är det ju istället tillåtet att stanna.
 
 

Bestämmelser för ett visst område

Detta märke anger att parkeringsförbud gäller inom en zon som börjar där märket är uppsatt. Inom zonen kan det finnas andra avvikande bestämmelser om stannande och parkering, som anges med andra vägmärken.
Förbudet att parkera gäller ända tills denna skylt är passerad.
Ett zonmärke kan innehålla andra bestämmelser än just parkeringsförbud. Denna skylt visar en zon där det är tillåtet att parkera under högst 15 minuter. I övrigt gäller samma bestämmelser som vid parkeringsförbud.
 
 

Sträckzoner

En sträcka kan vara avsedd för ett visst ändamål. Det första exemplet anger parkeringsförbud för alla fordon utan taxibilar. Det andra anger att det är förbjudet att stanna annat än för att lasta eller lossa gods. Förbudet gäller oftast en kortare sträcka, vars längd anges på tilläggstavla, eller fram till närmaste vägkorsning.
Till skyltarna för vändzon och taxizon finns dock slutmärken som anger att förbudet upphör.