Parkeringsbolaget   P-platser i Borås   P-tillstånd   Parkeringsanmärkning   Kartor och broschyrer   Byggprojekt   Anslagstavlan   Länkar   Kontakta oss
 
     

Kundtjänst:

Öppettider vardagar:
08.00-12.00
13.00-15.30

Tel: 033-35 32 50


E-post:
p-bolaget@boras.se

Karta:
Här hittar du oss

Sök P-plats:

 

 

P-tillstånd

Med ett p-tillstånd blir parkeringen enklare, bekvämare och framför allt billigare.

  • du har alltid betald parkering
  • det blir enklare och bekvämare för dig
  • det blir billigare jämfört med ordinarie parkeringsavgift


P-tillstånd A   750 kr/kalenderkvartal
Gjutaren
Skaraborgsvägen
Almåsgymnasiet


P-tillstånd B   900 kr/kalenderkvartal
Makrillen
Petersberg
Bangården
Boråshallen
Viskastrandsgymnasiet
Engelbrektskolan
Olovsholm
Övre Verkmästaren
Verkmästarn

P-tillstånd C   1200 kr/kalenderkvartal
Lidaholm
Söderbro
Krokshallsberget
Brodal
Bäckängsgymnasiet
Övre Brodal
Vulcanus


P-tillstånd D   1350 kr/kalenderkvartal
Mariedal
Astern
Kungsbron
Arla
Viskaholm
Kulturskolan
Övre Nornan


P-tillstånd E   1500 kr/kalenderkvartal
Brodalsgaraget


P-tillstånd F   600 kr/kalenderkvartal
Västmannagatan
Norrbyskolan
Garvaren
Särlaskolan
S:t Michelsgatan
Fjällgatan
Bergakungsgatan

Skattkistan
Vindelgatan (Byttorp)


P-tillstånd G   1650 kr/kalenderkvartal
P-huset Nybron


Priserna är inkl. moms och gäller fr.o.m 2016-01-01

Tillstånd A gäller även påF
Tillstånd B gäller även på A och F
Tillstånd C gäller även på A, B och F
Tillstånd D gäller även på A, B, C och F
Tillstånd E gäller även på A, B, C, D, och F
Tillstånd G gäller även på A, B, C, D, E och F

P-tillståndet gäller i mån av plats och endast om det är fäst till vänster vid förarplatsen, väl synligt på vindrutans insida.
Parkeringstillstånd för kalenderkvartal kan köpas på Parkeringsbolagets kontor.
Tillstånd för 30 dagar köps via SMS, app eller i biljettautomat.P-tillstånd bonus för miljöfordon

Den som äger en personbil klass 1, med ett koldioxidutsläpp på under 60 g/km, som är typgodkänd enligt Fordonsförordningen 2009:211, 3 kap, och som är berättigad till premie enligt Bonus Malus har rätt att ansöka om P-tillstånd bonus för miljöfordon. Detta inkluderar även elmoped. Erhållet tillstånd är giltigt i 24 månader, dock längst t.o.m. 2020-06-30 och kan endast erhållas en gång per registrerat fordon.

Miljöbilstillståndet berättigar innehavaren att parkera på nedan angivna P-områden utan att erlägga avgift men har att följa alla övriga regler för respektive P-område.

Områden där miljöbilstillståndet gäller:
Arla
Badhuset
Elektra
Hugin
Krokshallsberget (max 24 timmar/parkeringstillfälle)
Krokshallstorget
Kungsbron
Nybrons p-hus (max 24 timmar/parkeringstillfälle)
Posthuset
Valhall
Viskaholm
Övre Brodal (max 24 timmar/parkeringstillfälle)
Övre Nornan

När ditt tillstånd är beviljat meddelas du via mail av oss inom 14 dagar.

Tillståndet är både digitalt och inloggning ska ske via zonkod 9960 i Inteleon SMS-Parks betalsystem, via deras app (information finns på SMS-Parks hemsida www.smspark.se. Vid varje nytt parkeringstillfälle ska inloggning ske vid start, respektive utloggning vid avslutad parkering. Zonkod 9960 gäller endast med ovan tillstånd och är avgiftsfri endast på ovanstående p-områden.

P-tillstånden enligt ovan, gäller ej på parkeringsruta där elladdstolpe finns. På dessa platser betalar innehavaren enligt gällande taxa för p-området och laddplatsen.

Ansökningsblankett (PDF)

Särskilda parkeringstillstånd

Tillstånd för rörelsehindrad


Ansökan om tillstånd kan göras hos Tekniska förvaltningen.
Läs mer om ansökningsförfarandet och parkeringsvillkoren på Tekniska förvaltningens hemsida.


Nyttoparkeringstillstånd


Efter ansökan och prövning kan tillstånd köpas hos Tekniska förvaltningen. Tillstånd kan erhållas i följande fall:
- För serviceverksamhet där fordon är inrett som arbetsplats eller för förvaring av tyngre verktyg och/eller materiel.
- För sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut eller annan jämförlig verksamhet.
- För sådant ändamål i övrigt att begreppet "nyttoparkering" är tillämpligt.


Tillfälligt parkeringstillstånd


Tillståndet är avgiftsfritt och ansökan sker hos Tekniska förvaltningen. Tillstånd kan erhållas i följande fall:
- Tillfälligt tillstånd för parkering på gatan kan erhållas för yrkesmässig verksamhet liknande den under nyttoparkeringstillstånd.
- Tillfälligt tillstånd för parkering på gatan under några timmar eller en dag kan erhållas av enskild person i samband med tex flyttning.


Boendeparkering i Borås Stad


Möjlighet till boendeparkering finns i Villastaden, Lugnet, Salängen och Östermalm.
Boendeparkering ger boende inom respektive område möjlighet att parkera på särskilt anvisade gator och platser till låga avgifter i upp till sju dygn i följd. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i delar av centrala stan att kunna lämna bilen hemma. För att få boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd och en boendeparkeringsbiljett.


Läs mer på Tekniska förvaltningens webbplats