Parkeringsbolaget   P-platser i Borås   P-tillstånd   Parkeringsanmärkning   Kartor och broschyrer   Byggprojekt   Anslagstavlan   Länkar   Kontakta oss
 
     

Kundtjänst:

Öppettider vardagar:
08.00-12.30
14.00-15.30

Tel: 033-35 32 50


E-post:
p-bolaget@boras.se

Karta:
Här hittar du oss

Sök P-plats:

 

 

Välkommen till Borås kommuns Parkerings AB

Med hemsidan vill vi hjälpa både boende och besökare i Borås med att finna bra parkeringslösningar. Hemsidan beskriver också allmänt parkeringsmöjligheter och parkeringsregler. Du är också välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss på Parkeringsbolagets kontor.7 dygn på Övre Brodal

Fr o m 2017-02-09 är den max tillåtna p-tiden på p-området Övre Brodal ändrat till max 7 dygn.


Elbilstillstånd

Fr o m 2016-09-01 kan man ansöka om ett elbilstillstånd om man har en supermiljöbil, detta tillstånd är giltigt på några av våra p-områden inom cityringen. Ansökningsblankett och information finns under fliken P-tillstånd.


Nu blir det lättare att hitta din parkering i mobilen!

Nu finns en mobilanpassning av webbplatsen som gör det ännu lättare att hitta information om avgifter, tillgängliga parkeringplatser och mycker mer från din mobiltelefon!

Du kommer automatiskt till den mobilanpassade versionen om du går in på www.parkeringboras.se från en iPhone eller annan smartphone. Mobilanpassningen går också att lägga till som en webbapp i telefonen. Gå in på www.parkeringboras.se från din mobiltelefon så kan du läsa mer!
Mobilanpassning

Ändrade öppettider i Brodalsgaraget

På grund av otillåten användning av parkeringsgaraget kvälls- och nattetid stänger vi garaget för ny parkering kl 21.00.

Garaget öppnar åter kl 04.00.

Parkerande kunder kommer ut efter 21.00.

Behöver du parkera efter kl 21.00 vänligen använd någon av våra övriga parkeringsområden.


Elladdplatser

Du som har elbil har nu möjlighet att ladda i fyra av våra anläggningar. Vi har nu laddplatser i: Nybrons p-hus, Brodalsgaraget, Kungsbrons p-område och Valhall. På varje område finns två laddplatser med normalladdkapacitet.

För att få ladda el så krävs det att du har betalt ordinarie p-avgift. (Elbilstillståndet gäller ej som betalning.)

På sidan "Här parkerar jag i Borås" kan du se vilka parkeringsplatser som har elladdplatser. Parkeringsplatser med elladdplatser har gröna markeringar.


Parkeringsbolagets styrelsemöten öppna för allmänheten

Bolagets styrelsemöten är öppna för allmänheten. Detta gäller inte vid behandlingen av enskilda sekretessbelagda ärenden.

Mötena hålls i konferensrummet på Parkeringsbolagets kontor, Stora Kyrkogatan 12 (vid Carolikyrkan).

Mötestider under 2017 är följande:

2017-02-20 kl 17.00
2017-04-10 kl 17.00
2017-05-15 kl 17.00
2017-06-12 kl 17.00
2017-09-18 kl 17.00
2017-10-23 kl 17.00
2017-12-06 kl 17.00